Jaarlijks onderhoud waterpartijen Dronryp

DRONRYP - Het jaarlijkse onderhoud van de waterpartijen in Dronryp wordt momenteel weer uitgevoerd.

De vijvers worden ontdaan van natuurlijk afval door Frankena Loonbedrijf en Grondverzet uit Winsum. Op de foto's de 'vijver' halverwege de Skries. (Foto's Aise van Beets)