Africhtingsclub Altijd Trouw zoekt stoere jongens en meiden

HERBAIJUM/FRANEKER -   ,,We zijn op zoek naar jongens en meiden die het leuk zouden vinden om pakwerker te worden. Iedereen kent dat wel, zo’n speciaal pak waarin je aangevallen wordt door honden.”

,,Voor die ‘baan’ hebben we stoere jongens en meiden nodig, ze moeten er zijn, jonge mensen die dat leuk vinden, maar waar?” Het is bijna een hartenkreet van Douwe Poelstra uit Franeker, al zo’n achtenveertig jaar bezig met het africhten van honden. ,,En natuurlijk zijn ze ook van harte welkom om met hun hond te komen trainen. De hondensport is prachtig, ik heb er nog steeds niet genoeg van. Ik kan er enorm van genieten als er mensen komen met een hond met gedragsproblemen waarvan ik na begeleiding hoor dat het helemaal goed gaat. Dat is toch veel mooier dan dat zo’n hond maar naar het asiel wordt gebracht omdat ze er niets mee kunnen?” Poelstra vertelt over zijn grote passie, het trainen en africhten van honden. Hij begon er ooit mee toen hij zelf een herder had gekocht, die politiehond was geweest en niet luisterde. Behalve naar zijn voormalige baas. ,,Wij woonden destijds bij de schrootverwerking op het industrieterrein. De directeur wilde een waakhond. Toen we niets met die hond konden beginnen, zijn we naar de oude eigenaar gegaan. Daar hebben we wat tips gekregen. Daarna ben ik bij de Vereniging voor Duitse Herders in Leeuwarden gekomen, daar ben ik begonnen de instructeur te helpen. Zo ben ik erin gerold en ik het heeft me niet meer los gelaten.”

Herbaijum

Vijftien jaar geleden richtte Poelstra africhtingsclub Altijd Trouw op. De club heeft een eigen oefenveld in Herbaijum, met een hok dat tevens kantine is. ,,Hondenbezitters kunnen bij ons terecht voor puppycursus, gedrag- en gehoorzaamheid en voor de sportafrichting IPO. Honden die de IPO-africhting gedaan hebben, kunnen meedoen aan internationale wedstrijden.” Dergelijke wedstrijden bestaan uit drie onderdelen: speuren, appèl en manwerk. Die opleiding geeft de club in drie categorieën. ,,Als je IPO-3 hebt gedaan, moet je hond al je bevelen op kunnen volgen zonder dat je hem zelfs maar aankijkt. Hij moet dan op je bevelen reageren op een behoorlijk strenge manier. Zelf heb ik een keer met mijn hond meegedaan aan de wedstrijd om de Martini bokaal in Groningen. Mijn toenmalige instructeur verklaarde me voor gek, dat was een enorm zware wedstrijd zei hij, daar had ik niets te zoeken. Ik ging er naar toe en kwam met de bokaal terug, prachtig! Met de hond naast me voorin en de bokaal tussen ons in had ik een feestje in de auto op de terugweg.” Poelstra zegt de sport graag te willen doorgeven aan een jongere generatie. ,,We hebben meer jonge mensen nodig die pakwerker willen worden, jonge kerels of meiden. Zij kunnen als pakwerker ook weer verschillende kwalificaties halen en er valt dan ook wel wat mee te verdienen.” Zelf vindt Poelstra het speurwerk het mooiste onderdeel van de sport. ,,Er wordt dan een voetspoor uitgezet. Degene die het uitzet, brengt dat in kaart. De hond moet precies het voetspoor volgen. Prachtig als dat lukt.” Wie meer wil weten over de vereniging, kan terecht op de website: www.altijdtrouw.nl. Langskomen kan ook. Poelstra ontvangt geïnteresseerden in Herbaijum. Hij is ook bereikbaar via 06-31570151.

Interviewtip

Heeft u zelf een leuk idee voor een interview? Dan kunt u contact met ons opnemen via redactie.frc@ndcmediagroep.nl en via 06-17 242 223. Interviews kunnen gaan over bijvoorbeeld (sport)verenigingen, een hobby of andere liefhebberijen. (Tekst suwarda Vis)