Oudste gravure PC onthuld

FRANEKER - De oudste tekening van de PC wordt 12 november onthuld. De tekening is recent gevonden en was een inspiratiebron voor de afbeelding van de zilveren Keningsbal.

De onthulling is na afloop van een lezing door de stichting Frjentsjerter Universiteit. Die gaat over de geschiedenis van het kaatsen. Ook is er een bezoek aan het kaatsmuseum. De middag start met een lezing van Jan Hiemstra. De voorzitter van het Kaatsmuseum gaat in op het kaatsen. Daarna werpt dr. Daniël Rewijk, verbonden als sporthistoricus aan het Mulier Instituut in Utrecht, nieuw licht op de twintigste eeuwse kaatsgeschiedenis. Vervolgens wordt de geschiedenis van het kaatsen in het kaatsmuseum verder voortgezet op een visuele en interactieve wijze. De middag begint om 13.00 uur en is bij Museum Martena. Er geldt entree.