Kaatsmuseum trotse bezitter twee oudste tekeningen PC

FRANEKER - De twee oudste tekeningen ooit van de PC zijn zaterdag onthuld. De tekeningen uit augustus 1881 zijn recent gevonden en vormden een inspiratiebron voor de afbeelding van de zilveren Keningsbal.

De tekeningen zijn in bruikleen gegeven door de Stichting Frensjerter Universiteit en een anonieme particulier. Die had de tekeningen in zijn bezit. De tekenaar is architectuur- en landschapsschilder Johan Conrad Greve uit Amsterdam. De onthulling vond plaats na afloop van een lezing door de Stichting Frjentsjerter Universiteit bij Museum Martena. Die ging over de geschiedenis van het kaatsen. Ook brachten de deelnemers een bezoek aan het kaatsmuseum. De middag startte met een lezing van Jan Hiemstra. De voorzitter van het Kaatsmuseum ging in op het kaatsen. Daarna wierp dr. Daniël Rewijk, verbonden als sporthistoricus aan het Mulier Instituut in Utrecht, nieuw licht op de twintigste eeuwse kaatsgeschiedenis. De geschiedenis van het kaatsen werd vervolgens voortgezet in het kaatsmuseum. Dat gebeurde op een visuele en interactieve wijze.