Politici op bezoek bij De Rede in Ried

RIED - Een delegatie van de FNP is zaterdag op bezoek geweest bij de werkzaamheden rondom het dorpshuis in Ried. Die werden de week er voor symbolisch afgetrapt door burgemeester Van Zuijlen.

De in totaal acht staten- en gemeenteraadsleden werden ontvangen in het gedeelte van De Rede dat zolang mogelijk zal worden gebruikt om de verenigingen in het dorp nog een onderkomen te bieden. De voorzitter van de FNP fractie in de gemeenteraad, Jan Dijkstra , wees op het belang van een dorpshuis voor de gemeenschap. Vooral voor die dorpen waar, zoals in Ried, het verenigingsleven een belangrijke plaats inneemt. Ook blijkt volgens hem uit de praktijk ,,dat een mooi en gerieflijk dorpshuis de leefbaarheid en bedrijvigheid in een dorp verhoogt.” Ondanks het benaderen van heel veel fondsen en de verkregen subsidies is er nog een substantieel tekort voor de bouw. ,,Met allerlei acties wordt geprobeerd om het financiële plaatje rond te krijgen, maar op ondersteuning van de gemeente en provincie wordt toch nog een dringend beroep gedaan”, aldus de betrokkenen bij De Rede. ,,De hoop werd uitgesproken dat door dit bezoek de fractieleden van de FNP zowel de gemeente, als Provinciale Staten overtuigd zijn van de noodzaak om dit project te laten slagen en dat daarvoor, voor zover mogelijk, ook de nodige steun zal worden verleend.”