Denkbeeldenpad start bij Planetarium en is in 2018 voor het grootste deel klaar

FRANEKER - De Franeker Kunst Stichting (FKS) is voor de ontwikkeling van haar Denkbeeldenpad een samenwerkingsproject gestart met de AMS.

Het denkbeeldenpad is onderdeel van Royal Frisians van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Dat moet leiden tot een aantal kunstwerken die het gedachtegoed van de vier grote Franeker Denkers levend houden. De FKS heeft hiervoor van de gemeente Franekeradeel een startsubsidie ontvangen van 25.000 euro. Het grootste deel van de route moet klaar zijn in 2018. Voor het totale project is vijf jaar uitgetrokken. Bij de samenwerking met de AMS zijn leerlingen uit drie havo plus van de AMS 10 november gestart met ‘Dwarsdenkers’. Michiel van Bussel en Cora Duijndam gaven daarbij namens het bestuur van de FKS de aftrap. De leerlingen worden uitgedaagd om zich te verdiepen in vier kritische denkers van toen. Waar stonden René Decartes, Anne Maria van Schurman, Eise Eisinga en Balthasar Bekker voor? Wat hebben zij los gemaakt en teweeg gebracht? Daarnaast gaat het bestuur van de stichting samen met het onderwijs lesprogramma’s verzorgen. De uitkomsten van wat de leerlingen bedenken, wordt evrwerkt in het Denkbeeldenpad. Die route start bij het Planetarium, waar een kunstwerk met betrekking tot Eise Eisinga komt. ,,Via de Martinikerk (René Decartes) en het Martenahuis (Anna Maria van Schurman), gaat de route via It Sjûkelân (Balthasar Bekker) terug naar het Planetarium”, zegt Michiel van Bussel, secretaris van de FKS. ,,Ook komt er bij het Martenahuis een beeld te staan. Dat wordt gemaakt door een topkunstenaar uit het noorden. Wie dat wordt, is nog onbekend.” Door het plaatsen van kunstwerken in het historisch centrum van de stad zegt het bestuur van de FKS de denkers levend te willen houden. ,,Het Denkbeeldpad wordt een verrijking voor inwoners en toeristen en gaat een prachtige stadswandeling met een verhaal bieden.”