Fusiegemeente Waadhoeke en vakbonden ondertekenen sociaal plan

FRANEKER - De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel hebben een sociaal plan ondertekend met de vakbonden FNV en CNV.

In het sociaal plan staan de afspraken die gelden voor het personeel bij een fusie van de gemeenten per 1 januari 2018. De leden van de vakbonden stemden eerder deze maand bij de ledenraadpleging al in met het sociaal plan. Er vallen geen gedwongen ontslagen. In het plan is er extra aandacht voor jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Waadhoeke zegt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te zien om deze groepen aan werk te helpen. Een generatie- en werkgelegenheidspact dat is opgenomen in het sociaal plan opgenomen. Dat voorziet deze groep hierin. Werknemers boven de 60 jaar worden gestimuleerd om minder te gaan werken. Met het geld dat vrijkomt wil Waadhoeke onder andere jongeren en mensen met een arbeidsbeperking worden aannemen. Tegelijkertijd zegt de nieuwe fusiegemeente de expertise van (oudere) medewerkers te willen behouden en hen effectief in te zetten als mentor voor deze doelgroepen.