Rode Kruis huurt Ms J. Henry Dunant voor vakantiereis met Friezen

FRANEKER/HARLINGEN - Het Rode Kruis District Friesland houdt van maandag 10 tot en met zaterdag 15 april 2017 een Friese Week aan boord van de Ms J. Henry Dunant.

Het vakantieschip is dan geheel gereserveerd voor gasten uit Friesland en heeft Duitsland als reisdoel. Voor meer informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met Marijke Winters van het Rode Kruis Franeker via m.h.winters@home.nl en via 0517-393 811. Het Rode Kruis Harlingen is te bereiken via Uilkje de Boer: info@rodekruisharlingen.nl en 0517-414 764. De aanmeldprocedure bestaat uit een intakegesprek en het invullen van een inschrijfformulier. Dit moet medio januari 2017 afgerond en ingediend zijn.