Gebiedsteam Harlingen start training 'leren omgaan met somberheid'

HARLINGEN - Het Gebiedsteam Harlingen start 1 februari 2017 een training om te leren omgaan met somberheid.

In de training wordt uitgegaan van de situatie zoals die nu is voor cursisten. Er worden praktische tips gegeven die kunnen helpen om depressieve gevoelens te overwinnen. Zelf dingen doen is belangrijk in de cursus. Zo wordt geleerd om de vaardigheden toe te passen in de eigen situatie. Ook krijgen deelnemers een cursusboek met informatie en (huiswerk)opdrachten. Er zijn in totaal zes bijeenkomsten van elk twee uur. Die vinden plaats in MFC het Vierkant en zijn op woensdagochtend vanaf 9.30 uur. Er zijn kosten aan verbonden. Opgeven kan tot 15 januari bij Annelies Meijer via 06-12407057 of via (a.meijer@gebiedsteamharlingen.nl en bij Mirjam van den Akker via 06-13376072 of via m.vandenakker@gebiedsteamharlingen.nl. Wie interesse heeft, maar niet op woensdagochtend kan, kan ook contact opnemen. Dan wordt samen gekeken naar andere mogelijkheden. Meer informatie is verkrijgbaar via Meijer en Van den Akker.