Actie om jonge eendjes van verdrinkingsdood in Sint Annaparochie te redden

SINT ANNAPAROCHIE - Buurtbewoners rondom het gemeentehuis in Sint Annaparochie, de Dierenbescherming Regio Noordoost en de Vogelopvang Leeuwarden hebben actie ondernomen om te voorkomen dat jonge eendjes verdrinken in de vijver achter het gemeentehuis. ,,Voor maart 2017 moet de situatie zijn opgelost.”

In de vijver komen jaarlijks tal van jonge eendjes om het leven doordat zij niet uit het water kunnen komen. Het waterpeil is er namelijk erg laag, terwijl de randen te hoog zijn. Daarnaast is de brug niet goed bereikbaar en is het volgens de betrokkenen geen veilige rustplaats. ,,Ook het huidige eiland voldoet niet, omdat de rand nog te hoog is. Terwijl de jonge eendjes de huidige trapjes niet goed vindbaar zijn voor de jonge eendjes en de dieren hun moeder niet de vijver in kunnen volgen, omdat de rand te hoog is.” De omwonenden, Dierenbescherming en de Vogelopvang konden het leed niet langer aanzien en stapten daarop gezamenlijk naar de gemeente het Bildt, om oplossingen aan te dragen. Vanuit de kant van de gemeente werden diverse voorstellen gedaan om de eenden te weren. Die werden door de betrokkenen afgekeurd. Andersom werd gepleit voor: een drijfobject van bijvoorbeeld kunststof met daarop vegetatie, tijdelijke vlonders en extra faunatrappen. Er is gekozen voor een combinatie van de voorstellen. ,,Wij vinden de juiste vegetatie op het platform/eiland van groot belang. Dit vanwege schuilmogelijkheden en vergroting van het gevoel van veiligheid, maar ook om te voorkomen dat de jonge eendjes als het ware worden gedwongen om buiten de vijver op zoek te gaan naar voedsel. En afgezien van de opstaande rand zijn buiten de vijver gevaren in de vorm van katten, loslopende honden en eventueel baldadige jeugd”, aldus de indieners van het plan. Naar aanleiding van de bijeenkomst gaat Rob Meenderink namens de gemeente het Bildt contact opnemen met gemeente Leeuwarden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de drijvende plantenbak bij de parkeergarage Hoeksterend in de Friese hoofdstad, waar onlangs nog de Leeuwarder brandweer een kat vanaf redde. De precieze invulling van het plan volgt nog. Wel zeggen de gemeente het Bildt, buurtbewoners, de Dierenbescherming en de Vogelopvang ervan doordrongen te zijn dat er snel een goede en effectieve oplossing moet komen.