De Pee: ‘DVD Rechten van de Mens onder de aandacht brengen’

FRANEKER - Wethouder Caroline de Pee van onderwijs van de gemeente Franekeradeel heeft vrijdag een dvd met lesmateriaal in ontvangstgenomen van de Stichting Youth for Human Rights Nederland.

Op de dvd staan onder andere voorlichtingsfilmpjes over de mensenrechten. De stichting zegt met de dvd het belang van mensenrechtenonderwijs onder de aandacht te willen brengen. De Pee gaf aan het belang van de kennis over mensrechten te onderschrijven en de materie onder de aandacht van het onderwijs te gaan brengen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties is ondertekend op 10 december 1948. Het doel er van is om op alle scholen te onderwijzen, zodat een generatie later alle volwassenen op de hoogte zouden zijn van wat mensenrechten zijn.

De Stichting heeft zaterdag onder het thema Elf steden voor Dertig rechten alle gemeenten van de Friese elfsteden bezocht, om stil te staan bij de Internationale Dag van de Mensenrechten.