Harlinger middenstand op 'kerstpakkettenbeurs' bij RSG Simon Vestdijk

HARLINGEN - Een aantal lokale ondernemers heeft de kerstpakketten verzorgd voor personeel van de RSG Simon Vestdijk uit hun stad.

De ondernemers waren benaderd door de personeelsvereniging van de RSG Simon Vestdijk. Een aantal plaatselijke ondernemers stond om die reden met een kraam bij de school. De perso-neelsleden konden er zelf hun kerstpakket samenstellen. De school zegt hiermee te hopen een steentje bij te dragen aan een sterke Harlinger middenstand.