Opnieuw Super Supermarkt Keurmerk Albert Heijn Wassenaar

Sint Annaparochie - Sint Annaparochie -  Albert Heijn Wassenaar in Sint Annaparochie heeft wederom het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen. 

Het SSK keurmerk wordt uitgereikt aan zelfstandige ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van zeven criteria rondom duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie, en transport en logistiek. Bijzondere inzet Twee jaar geleden ontving de ondernemer voor het eerst het SSK keurmerk in aanwezigheid van mevrouw Haarsma, wethouder gemeente Het Bildt. Vooral voor hun inzet op het gebied van duurzaam met energie in de winkel, met optimaal gebruik van natuurlijk daglicht, volledig hergebruik van restwarmte en vrijwel alle verlichting is LED. Daarnaast op het gebied van onderscheidend assortiment door een uitgebreid aanbod regionale (vers)producten, op het gebied van lokale betrokkenheid door zeer veel lokale ondersteuning en sponsoring en voor de kleinste bezoekers de aanwezigheid van een  kinderspeelhoek . Dit droeg bij aan de toekenning van het keurmerk. Ook nu weer is de familie Wassenaar daarvoor beloond. Maar de afgelopen twee jaar hebben zij niet stilgezeten. ‘Het was een mooie erkenning voor het werk waarmee we het verschil maken. Maar de eisen zijn aangescherpt. Bovendien willen we het keurmerk ook waard blijven.’ Het SSK-bordje dat op de gevel van hun supermarkt prijkte, stimuleerde de ondernemer er daarom toe om te investeren in zonnepanelen. Harrie ten Have, voorzitter van Stichting Super Supermarkt Keurmerk, onderstreept het belang van de hercertificering voor de kwaliteit van het keurmerk. ‘Het laat de continuïteit van de inzet van de ondernemer zien. SSK ondernemers waren, zijn en blijven van grote lokale en maatschappelijke waarde. Ze ondersteunen bijvoorbeeld buurtverenigingen en sportclubs, die het niet altijd makkelijk hebben. Bovendien is de normering verstevigd en vragen we ten opzichte van twee jaar geleden meer van de ondernemer, onder andere op het gebied van toegankelijkheid voor minder validen’, aldus Ten Have. Super Supermarkt Keurmerk Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandige ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met Albert Heijn Wassenaar hebben inmiddels nog ruim 190 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen sinds de lancering van het keurmerk in 2012. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.