Geheimhouding overeenkomst bouw woonzorgcentrum Van Harenshuus opgeheven

Sint Annaparochie - Sint Annaparochie - Gedurende enkele jaren heeft de bouw rond woonzorgcentrum Van Harenshuus in Sint Annaparochie stil gelegen vanwege een voortslepend geschil met de naastgelegen supermarkt.

Vervolgens zijn in 2013 financiële afspraken gemaakt om deze impasse te doorbreken. Tot op dit moment gold voor deze afspraken geheimhouding, door de betrokken partijen besloten op 12 juni 2013. Hier komt nu verandering in, de gezamenlijke contractpartijen hebben besloten om deze geheimhouding niet langer in stand te houden. Zij hebben dit voorgesteld aan de gemeenteraad van de gemeente het Bildt. In de raadsvergadering van 22 december 2016 heeft de gemeenteraad vervolgens besloten de geheimhouding op te heffen. Afspraken openbaar Hiermee wordt openbaar welke afspraken Stichting Wonen Noordwest Friesland, Zorgorganisatie Noorderbreedte –waar Van Harenshuus onderdeel van is- en de gemeente het Bildt in 2013 hebben gemaakt om de jaren durende impasse rondom de bouw van het verpleeghuis en de appartementen te doorbreken. De afspraken voorzagen in te treffen voorzieningen om mogelijke klachten over geluidsoverlast door bewoners na ingebruikname van het pand, weg te kunnen nemen. Met deze afspraken werd het mogelijk om het destijds al jaren leegstaande pand af te bouwen en alsnog in gebruik te nemen.