Jelle Wiersma onttroont Foeke Tiemensma bij NK Frysk dammen

LEEUWARDEN - Jelle Wiersma Wommels is zaterdag winnaar geworden van het tweede open Nederlands kampioenschap Frysk.

Dat is een moderne variant op het Fries dammen, waarbij met vijf schijven wordt gespeeld. Het evenement vond plaats bij Tresoar, de centrale bibliotheek voor denksporten, in Leeuwarden.

Regerend kampioen Foeke Tiemensma uit Franeker liet zich geregeld verrassen op het bord en vormde voor de sterk spelende winnaar Jelle Wiersma na vier ronden al geen bedreiging meer.

Uiteindelijk won Wiersma zeven van zijn acht partijen en liet alleen een half puntje vallen tegen Marten Walinga.

Opvallend was het sterke optreden van de Amsterdammer Hans Jansen en Litouwer Aleksej Domchev. Beide spelers worden in maart weer verwacht op het Fryslân Open 2017.

In de B-groep speelde Klaas van der Goot uit Gaastmeer een sterk toernooi en eindigde op een verdienstelijke gedeeld vijfde plaats.

De 13-jarige Herre-Klaas Ykema, die na een barragepartij de 11-jarige Rauke de Hoop van het bord speelde, bedien uit Gaastmeer, eindigde als hoogst gekwalificeerde jeugdspeler.

1. (7,5 pt.) Jelle Wiersma Wommels

2-4. (5,5 pt.) Marten Walinga Waaksens, Tjerk Wijbenga Arum, Hein de Vries Leeuwarden

5-10. (5 pt.) Folkert Groenveld Jutrijp, Willem Schaap Deersum, Hans Jansen Amsterdam, Aleksej Domchev Litouwen, Klaas van der Goot Gaastmeer, Rindert Walinga Leeuwarden.

11. (4,5 pt.) Sjoerd Couperus Sneek

12-15. (4pt) Cor Kooistra Nijland, Foeke Tiemensma Franeker, Ype Boelens Menaam, Bauke Dijkstra Tijnje

16-20.(3,5 pt) Paul Borghaerts Easterein, Siebren Dyk Jorwert, Klaas Wiersma Nijbeets, Fedde Wiersma Easterein, Hielke Walinga Leiden.

21-25. (3pt.) Liuwe Westra Lollum, Rauke de Hoop Gaastmeer, Jan Nauta Leeuwarden, Herre-Klaas Ykema Gaastmeer, Piet Sikma Hartwert.

26-27. (2,5pt.)Wiebren Ykema Gaastmeer, Herbert Tulleken Amsterdam.