Veroorzaker vernieling AED-kast Dronryp meldt zich bij Dorpsbelang

DRONRYP - De persoon die tijdens oud en nieuw de AED-kast in Dronryp vernielde, heeft zich gemeld bij Dorpsbelang Dronryp.

Door een ongelukkig weggeworpen stuk vuurwerk was de kast onherstelbaar beschadigd geraakt. Het was volgens Dorpsbelang Dronryp geen doelbewuste poging om de AED kast te vernielen. De onfortuinlijke vuurwerkgooier zat erg met het incident in zijn maag. Door zich binnen achtenveertig uur te melden ontloopt de persoon in kwestie justitiële vervolging. De dader gaat de schade van ongeveer 720 euro vergoeden. Het bestuur van Dorpsbelang zegt de sportieve opstelling te prijzen en blij te zijn dat de schade kan worden verhaald. ,,Er zal geen aangifte worden gedaan omdat de de veroorzaker zich binnen de termijn heeft gemeld. De zaakis hiermee intern naar tevredenheid afgedaan." De AED zelf was met de jaarwisseling in zicht uit voorzorg al door Dorpsbelang weggehaald bij d'Ald Skoalle. ,,De bewuste AED had op 2 januari in de ochtend ook daadwerkelijk ingezet moeten worden. Nu was dit niet mogelijk. Gelukkig was een andere AED beschikbaar. Laat dit een mooie les zijn voor alle betrokkenen die er getuige van zijn geweest. Het had echt een leven kunnen kosten." Om vernielingen voortaan te voorkomen, zegt Dorpsbelang te overwegen om een metalen kast te laten maken die als bescherming over de AED-kast geplaatst kan worden tijdens de Rypster Merke en tijdens oud en nieuw.