Instanties slaan handen ineen om digitaal pesten aan te pakken

FRANEKER - Het jongerenwerk Franekeradeel houdt samen met de CSG Annamaria van Schurman en de politie Franeker een voorlichtingscampagne om tegen digitaal pesten onder jongeren tegen te gaan.

Bij het jongerenwerk kwamen naar eigen zeggen diverse signalen binnen over digitaal pesten via social media. Dat zogenaamde cyberpesten is een vorm van pesten waarbij de pestkoppen gebruik maken van de digitale snelweg. ,,Via internet wordt kwetsend materiaal verspreid of zeggen ze kwetsende dingen over medeleerlingen. Het doel van deze pestkoppen is vaak om op die manier macht te krijgen over een persoon”, aldus het jongerenwerk.

Een groep havisten van de AMS heeft in opdracht van jongerenwerk De Skûle Welzijn en in het kader van het maken van een profielwerkstuk - een examenonderdeel - onderzoek gedaan naar digitaal pestgedrag onder leerlingen van de AMS. De uitkomsten van dit onderzoek komen overeen met de landelijke cijfers.

Om digitaal pesten een halt toe te roepen en leerlingen op een verantwoorde manier om te laten gaan met sociale media, zijn er dinsdag 17 en woensdag 18 januari voorlichtingsdagen voor leerlingen uit het eerste leerjaar.

Tijdens deze dagen wordt het onderwerp op diverse manieren behandeld. Dat gebeurt met behulp van theatergroep Smoor, de inzet van een voorlichtingsbus van de politie en een workshop van het jongerenwerk.

De voorlichting voor de ouders is op dinsdagavond 17 januari. Deze is een afspiegeling van het programma voor de jeugd. Dan worden ook de uitkomsten van het onderzoek van de leerlingen gepresenteerd.

Meer informatie via 0517-395900 of t.haarsma@annamaria.nl.