Vogelwacht Franeker en omstreken houdt jaarlijkse koekactie

FRANEKER - De Vogelwacht Franeker en omstreken houdt deze week haar jaarlijkse koekactie in Franeker en omliggende dorpen.

De vrijwilligers gaan donderdag 12, vrijdag 13 of zaterdag 14 januari langs de deuren in onder andere: Franeker, Dongjum, Boer, Ried, Minnertsga, Tzummarum, Firdgum, Oosterbierum, Sexbierum, Tzum, Peins, Schalsum en Hitzum.

De opbrengst wordt gebruikt voor het aankopen en onderhouden van nestkastjes, het houden van een jaarlijkse filmavond, een excursie en educatie.