Gemeente Harlingen ontvangt ruim 1380 formulieren rondom woonwensenenquête

HARLINGEN - De gemeente Harlingen heeft ruim 1380 ingevulde formulieren ontvangen rondom een woonwensenenquête.

In totaal zijn er begin december meer dan 3800 woonwensenquêtes verstuurd naar hoofdbewoners van 55 jaar en ouder. De gemeente zegt tevreden te zijn over de respons van meer dan zesendertig procent. In de enquête kon worden aangeven of de hoofdbewoners wilden deelnemen aan een groepsgesprek op woensdag 25 januari. Tijdens dat groepsgesprek wordt dieper ingegaan op de woonwensen van de 55-plussers. Uit alle aanmeldingen vraagt de gemeente honderd inwoners om deel te nemen. Zij worden deze week via de telefoon of per e-mail uitgenodigd. De gemeente Harlingen zegt op basis van het onderzoekhaar woonbeleid verder te willen vormgeven. De wensen van 55-plussers worden als uitgangspunt genomen. Om die reden is deze groep inwoners gevraagd hun wensen aan te geven op het gebied van wonen. Naar verwachting is het woonbeleid in de tweede helft van dit jaar gereed.