Mantelzorg en gebiedsteam thema Alzheimer Café

FRANEKER - Ignatia Veltman en Pytsje Zoodsma zijn dinsdag 24 januari vanaf 19.30 uur te gast bij het gratis Alzheimer Café Noordwest Friesland in woonzorgcentrum Saxenoord in Franeker. Het thema is Mantelzorg en gebiedsteam.

Veltman is coördinator steunpunt Mantelzorg Franekeradeel. Zoodsma is medewerker van het gebiedsteam Franekeradeel. Sinds een jaar zijn zij bezig met het Project Voorlichting Mantelzorg. Dat is bedoeld om mantelzorg onder de aandacht te brengen, met mantelzorgers in gesprek te komen en zo nodig te ondersteunen.