31 januari 2017: mantelzorgcafé PLUS

FRANEKER - Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op 31 januari een Mantelzorgcafé PLUS, met als thema: 'Stigmatisering'.

Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid (problematiek) in de regio Noordwest Friesland, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Dit mantelzorgcafé PLUS is ontstaan uit een samenwerking tussen Sietske van der Weg, familie-ervaringsdeskundige van Herstelcentrum Friesland(GGZ/Mind-up) en Ignatia Veltman, coördinator mantelzorg van De Skûle Welzijn. Het thema voor het eerste mantelzorgcafé PLUS is: 'Stigmatisering'. Sietske van der Weg is familie-ervaringsdeskundige bij Herstelcentrum Friesland(GGZ/Mind-up) en gaat deze avond het gesprek aan over het onderwerp stigmatisering. Wat doet dit met je en hoe ga jij hiermee om? Het mantelzorgcafé PLUS vindt plaats in De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker en is geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur. De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis. Aanmelden voor deze avond is verplicht. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Ignatia Veltman, Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel - De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl.