Echtpaar Fopma-Hoitsma 65 jaar getrouwd

FRANEKER - Gisteren vierde het echtpaar Fopma hun 65-jarig huwelijksfeest. Burgemeester Eduard van Zuijlen feliciteerde hen met dit heuglijke feit in hun woning aan de Bruorren Halbertsmastrjitte 3A in Franeker.

Na een aantal jaren verkering trouwden Geert Tjeerd Fopma (83) uit Huins en Grietje Hoitsma (83) uit Dongjum op een koude barre winterdag op 17 januari 1952 met elkaar. Ze gingen een nieuw avontuur aan en werden boer en boerin. Hoewel ze eerst kort hun intrek namen in een arbeidershuisje in het dorp, betrokken ze al snel, in mei 1952, de boerderij te Rewerd onder Huins. In het huwelijk werden drie kinderen geboren, in 1953 eerst dochter Tine, in 1955 dochter Aukje en 1959 was het gezin compleet met de geboorte van zoon Kees. Inmiddels is de familie al uitgebreid met vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De boerderij, een veeteeltbedrijf, slokte veel van hun dagelijkse tijd op, maar toch had het echtpaar ook altijd nog energie om in het maatschappelijk leven hun steentje bij te dragen. Griet was jarenlang presidente van de Bond van Plattelandsvrouwen. Geert beroerde zich bij het Waterschap met diverse functies en was tevens bestuurslid van de Grasdrogerij te Mantgum. Een eretitel als ‘vrijwilligersechtpaar’ hebben ze eigenlijk ook wel verdiend. Beiden waren altijd actief in het vrijwilligerswerk voor o.a. begrafenisvereniging, vrouwenvereniging en probeerden waar ze konden altijd de mensen te helpen. Fysiek gezien heeft met name Geert een flinke aderlating moeten doen, zijn gezondheid is dan ook broos.Grietje probeert weer wat tijd vrij te maken voor hobby's zoals lezen, kaarten maken, computeren of bezoekjes afleggen bij ouderen.