De Pee trots op inluiden kerkbalans Franeker

FRANEKER - Wethouder De Pee heeft zaterdag om klokslag 13.00 uur de actie kerkbalans ingeluid in de Martinikerk in Franeker. Bij de landelijke actie luiden bekende personen die de kerk een warm hart toedragen de klok.

De Pee is domineesdochter en raakte al vroeg bekend met de kerk. ,,Als wethouder zie ik nog meer hoe een belangrijke plek de kerk inneemt in onze maatschappij. Heel veel zorgtaken worden door vrijwilligers ingevuld en daar heb ik diepe bewondering voor. Een kerk krijgt geen subsidie en moet zich als instituut zelf bedruipen, daarom is actie kerkbalans zo belangrijk en daarom luid ik de klokken van de Martinikerk” zegt De Pee.

Ook de klok van de kerktoren van de Sint Martinustsjerke in Tzummarum en de Kruiskerk in Berltsum luiden zaterdag net als veel andere kerkklokken in Nederland.

Chris Wassenaar gaf in Berltsum de aftrap. Voorafgaand aan het inluiden werd de uit Minnertsga afkomstige Wassenaar geïnterviewd over zijn relatie met de kerk als (voormalig) topkaatser.

Daarvoor was er vanaf 12.00 uur een lunch met soep en broodjes met alle bezorgers, kerkenraadsleden en andere belangstellende gemeenteleden, zowel jongeren als ouderen.

Daarnaast is in Tzummarum via een nieuwe folder aandacht gevraagd voor het onderhoud van het beeldbepalende kerkgebouw en begraafplaats.

De titel van de folder is Tientje voor een Martientje. Van de opbrengst van 2016 is door een aantal vrijwilligers ondertussen een nieuw pad gemaakt. Kerkbalans duurt tot en met zondag 5 februari.