Ingezonden | 'Petitie Tweede Kamer erken de Bildtse taal'

SINT ANNAPAROCHIE - De Stichting Bildts Aigene is vorige week een petitie gestart om de Bildtse taal alsnog erkend te krijgen.

Doel is het verzoek voor erkenning op de politieke agenda te krijgen van de Tweede Kamer. ,,Zij moeten minister Plasterk ertoe bewegen zijn besluit, om het Bildts niet als minderheidstaal te erkennen, te heroverwegen.” Hieronder een ingezonden brief van de Stichting Bildts Aigene. Bildts Aigene leidt deze actie en wordt hierin ondersteund door het EBLT (Europees BurofoarLytse Talen). Wilt u ook tekenen? De petitie vindt u op hier. Petitietekst in het kort: Bilkerts zijn trots op hun taal en toch maken wij ons zorgen, want onze gemeente Het Bildt gaat aan het eind van het jaar op in de gemeente Waadhoeke. Fusies zijn zelden goed voor kleine talen als de onze. Om het Bildts goed te beschermen hebben onze gemeente én de provincie Fryslân vorig jaar gezamenlijk aan minister Plasterk gevraagd om het Bildts de status van officiëel erkende taal te geven. De inwoners van het Bildt staan daar vierkant achter, de inwoners van Fryslân ook. Wij begrijpen dan ook niet dat minister Plasterk dit verzoek heeft afgewezen. Wij hebben Plasterk het afgelopen jaar niet gezien op het Bildt en ook de negatief adviserende Taalunie kwamen wij niet tegen. Wij vragen daarom de Tweede Kamer als hoogste politieke orgaan om zelf nog eens goed naar het Bildts te kijken, los van voorspelbare adviezen. Ons verzoek aan u is dan ook: Erken onze taal. Het wordt dan gemakkelijker om door te gaan met Bildtse les op school, en de kleine Bildtse minderheid in de nieuwe gemeente heeft dan een gelijkwaardige positie met de Friezen en Nederlandssprekenden. Het Bildts is de taal van ons hart en hoort bij onze geschiedenis, onze identiteit, ons landschap en onze mentaliteit. Fryslân en Nederland worden niet mooier of beter van het verdwijnen van het Bildts, maar armer en uniformer. Iedereen die meer wil weten over het Bildts verwijzen we graag naar de volgende publicaties: • Paulus van Sluis, Eric Hoekstra en Hans van der Velde: Bildts as a mixed language, artikel in International Journal of the Sociology of Language • De brief van de gemeente Het Bildt aan minister Plasterk van 19.2.2016 • Paulus van Sluis: Sevenperspectives on Bildts, the Bildts language status in a European context. Rapport Fryske Akademy over het Bildts. • Dr. Kees Kuiken: Het Bildt is geen eiland • Jan Dirk Koldijk: Het Bildts, zijn wezen, herkomst en problematie