11-kerkentocht Franeker krijgt navolging met Kerkentocht Buitengaats

FRANEKER - De 11-kerkentocht die vorig jaar is gehouden in Franeker krijgt een vervolg.

Ditmaal worden er onder de noemer Kerkentocht Buitengaats in totaal vijf kerken en andere religieuze gemeenschappen in de regio bezocht. De organisatie laat weten dat het van de groep afhangt of er na de zomer eventueel nog meer bezoeken worden afgelegd.

Vanaf 9 maart staan de bezoeken op het programma. Daarnaast is er als afsluiting een excursie naar Nijkleaster in Jorwert. Het bezoek aan de Stichting Nijkleaster die een nieuw klooster wil vormen in Jorwert is op zaterdag 22 april en begint om 9.30 uur. Aan dat bezoek zijn kosten verbonden. „Ook kan het kan zijn dat sommige van de te bezoeken kerken en geloofsgemeenschappen een bijdrage vragen voor de onkosten.”

Het eerste bezoek, op 9 maart, is aan de Turkse moskee in Leeuwarden. Vervolgens wordt op 16 maart het Leger des Heils in Leeuwarden bezocht. Een week later, op 23 maart, wordt de film Sophy Scholl getoond bij de Vrije Evangelische Gemeente Franeker. De film is een waargebeurd verhaal en gaat over een groep Duitse studenten die in 1943 in verzet komt tegen Hitler.

Vervolgens wordt op 30 maart een bezoek gebracht aan de Koptische Kerk in Hilaard. Het laatste bezoek is op 6 april aan de Lutherse Kerk in Leeuwarden.

Op alle dagen wordt er om 19.00 uur vertrokken vanaf het parkeerterrein bij de Lidl en Albert Heijn in Franeker.

Aanmelding voor de eerste vijf avonden kan tot 1 maart bij Roaske Doevendans via jdoevendans@hetnet.nl en via 0517-395521. Ook wordt gevraagd of deelnemers chauffeur willen zijn of als passagier meegaan.