Gemeente Harlingen neemt asfalt onder handen

HARLINGEN - Het asfalt van de Aeluwelaan, Henstehof tussen De Spiker en Babingalaan en de parallelweg De Spiker bij de huisnummers 34 tot 44 wordt vervangen door betonstraatstenen.

De inrichting wordt dezelfde als die van de Babingaweg en Noordijs, zodat het gebied een gelijke rustige uitstraling krijgt. Ook wordt een extra lantaarnpaal aangebracht op het hofje achter de Aeluwelaan. Dat was een wens van wijkbelang De Spiker. Het waterleidingbedrijf Vitens en gasbedrijf Liander hebben aangegeven om ook de gasleiding en waterleiding te gaan vervangen. Die werkzaamheden worden vooraf uitgevoerd. De planning van de werkzaamheden is nog niet exact bekend. De gemeente Harlingen zegt ervan uit te gaan dat de werkzaamheden voor de zomervakantie gereed zijn. Zie ook het reconstructieontwerp.