Alvestêdewyk mogelijk toneel twee hectare grootte vlinderweide

FRANEKER - De gemeente Franekeradeel heeft toestemming gegeven voor de aanleg van een twee hectare grootte weide vol kleurige bloemen ten zuiden van de Alvestêdewyk in Franeker.

De weide is bedoeld om vlinders de helpende hand toe te steken. Terwijl inwoners er kunnen genieten van de natuur. Remco van der Ploeg uit Franeker is de initiatiefnemer van de vlinderweide. Hij kwam twee maanden geleden op het idee, toen hij er achter kwam dat de vlinderstichting, een landelijke beschermings- en onderzoeksorganisatie) overal in het land zogenaamde idylles had aangelegd. Voordat een vlinderweide in 2017 in de Alvestêdewyk er kan komen, moet voor 14 december de inschrijving hiervoor binnen zijn bij de landelijke Vlinderstichting. Van het geld dat de Vlinderstichting onder haar donateurs heeft ingezameld wordt een laatste idylle aangelegd. Iedereen kon een locatie inschrijven met daarbij een motivatie waarom dit een geschikte plaats is. Wie achter het plan van Remco van der Ploeg uit Franeker staat, kan de Facebookpagina ‘Vlinders en bijen in Idylle Franeker’ liken. Ook kan een e-mail worden gestuurd met ideeën naar idyllefraneker@gmail.com. Wie wil meehelpen, kan daar eveneens een berricht naar toe sturen. Van der Ploeg hoopt op veel bijval. Zelf noemt hij het een mooie kans om ook in Franeker iets dergelijks te realiseren. ,,Zelf ben ik al zolang ik mij kan herinneren gepassioneerd door de natuur. Waar deze passie vandaan komt weet ik niet, maar het zit er in ieder geval diep in. Momenteel studeer ik diermanagement in Leeuwarden in de hoop om van deze hobby mijn werk te kunnen maken. Ik woon zelf in het Keningspark. Ook in deze omgeving kijk ik naar alles wat rondzwemt, rondkruipt en rondvliegt.” Volgens Van der Ploeg wordt het landschap nu gedomineerd door grootschalig geïntensiveerd agrarisch gebied. ,,Op zo'n beetje ieder weiland groeit slechts één soort gras, waardoor veel dier- en plantensoorten hier niet kunnen overleven. Veel vlinders, bijen en andere insecten hebben het hierdoor erg moeilijk en als gevolg daarvan een scala aan andere diersoorten die weer afhankelijk zijn van deze beestjes.” De Franeker stapte met zijn plan naar de gemeente Franekeradeel. ,,Zij waren enthousiast. Samen hebben we een geschikt perceel uitgekozen van twee hectare ten zuiden van de Alvestêdewyk. Deze locatie is geschikt, omdat er in de omgeving al veel variatie in landschap is, met onder andere struiken, bomen, rietvelden en ruigtevegetatie. Dat verhoogt de kans op slagen. Daarnaast is deze locatie geschikt omdat het goed te bereiken is vanuit Franeker. Een belangrijk doel van de idylles is namelijk ook om de bevolking erbij te betrekken,zodat zij de natuur leren te waarderen.”

Meehelpen zaaien

Onderdeel van het plan is dat er genoeg draagvlak is vanuit de gemeenschap om het project te laten slagen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld meehelpen bij het inzaaien. Van der Ploeg: ,,Oudere kinderen kunnen wellicht een ontwerp maken voor een schoolproject. Daarnaast zou het leuk zijn als er excursies of schoollessen worden gegeven in het gebied, dat er mensen zijn die de ontwikkelingen in de vlinderstand willen bijhouden en dat er 'veldwerkdagen' komen, om het gebied te onderhouden. Het is overigens de Vlinderstichting zelf die zorgt voor de aanleg.” (Tekst Jitze Hooghiemstra)