The Pilgrims te gast in Dronryp

Franeker - De gospelsingers The Pilgrims uit Damwoude treden zondag 5 februari op tijdens een dienst in d’Alde Wite in Dronryp. Het thema is dan ‘Ga met ons mee’.

Aanvankelijk bestond het in 1977 opgerichte gospelkoor uit een kinder- en jongerenkoor. Het kinderkoor is door te weinig leden opgeheven in de herfst van 2012.

Het jongerenkoor is veranderd in de gospelsingers. Met praise, gospel en opwekkingsliederen in het Nederlands en Engels proberen zij een ieder enthousiast te maken over het geloof.

De dienst begint om 10.00 uur. Na afloop kan er worden nagezeten. De collecte is bestemd voor de Stichting Help de ouderen in Armenië.