Boomsingels noordwest en zuidzijde Oosterbierum worden flink uitgedund

OOSTERBIERUM - De boomsingels aan de noordwest en zuidzijde van Oosterbierum worden deze winter flink uitgedund.

Stichting Bosbeheer Fryslân (SBBF) heeft daartoe een opdracht gegeven aan Empatec. Doordat de singels op sommige plekken nog niet eerder zijn uitgedund, zijn de singels van binnen hol geworden en is de lage begroeiing afgestorven.

,,Door het uitdunnen van de singels dringt er weer voldoende licht door tot op de bodem en ontstaat er weer een dichte windsingel. Ook worden overhangende takken langs de schelpenpaden verwijderd”, aldus de SBBF.

Bij het selecteren van de bomen en struiken die blijven staan, wordt onder andere gelet op vitaliteit, vorm, diversiteit in soorten en of ze besdragend zijn. Het snoeihout wordt grotendeels terug in de singel gelegd op rillen. ,,Hierdoor ontstaat veel dekking voor dieren en vogels.”

In de afstemming die de stichting voorafgaand aan de werkzaamheden had met Dorpsbelang Oosterbierum, heeft dorpsbelang nog een aantal wensen meegegeven. Daar wordt in de uitvoering van het werk rekening mee gehouden. Welke wensen dat zijn, is niet bekend.