AMS informeert bedrijfsleven

FRANEKER - Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleden worden dinsdag 14 februari vanaf 15.30 uur geïnformeerd over de nieuwe examenprogramma’s van de beroepsgerichte afdelingen van de AMS. Die

bestaan uit een verplicht deel en een keuzedeel. De AMS zegt in overleg met de bedrijven deze nieuwe examenprogramma’s te willen laten aansluiten bij de ambities en werkgelegenheid in de regio.

Ook burgemeester Van Zuijlen is aanwezig en houdt een presentatie.