Overname voorscholen Harlingen en Midlum

HARLINGEN - Kinderwoud Kinderopvang heeft naar nu bekend is geworden per 1 janauri de voorscholen ’t Wad, Het Noorderlicht en Middelstein in Harlingen en Midlum overgenomen van Stichting Peuterspeelzalen Harlingen (SPH). Het openbaar onderwijs Harlingen en SPH hebben Kinderwoud hiervoor afgelopen zomer benaderd.

De overname is volgens Kinderwoud in goede harmonie verlopen. De arbeidscontracten van de pedagogisch medewerkers zijn bij de overname behouden. De medewerkers blijven werkzaam op dezelfde locaties, op dezelfde tijden en ook het aanbod voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) blijft gelijk. Met de overname van de voorscholen breidt Kinderwoud uit naar de gemeente Harlingen. De voorscholen vormen samen met de openbare basisscholen en kinderopvang, gehuisvest op één locatie, integrale kindcentra. Het kindcentrum is een maatschappelijk centrum waarin meerdere partners samenwerken en een geïntegreerd aanbod bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat is afgestemd op de behoeften en ontwikkelingsperspectieven van alle kinderen.