Planetarium actief bij ‘Help pake en beppe de vakantie door!’

FRANEKER - De Museumfederatie Fryslân en de Friese musea en archieven houden van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 februari weer het evenement ‘Help pake en beppe de vakantie door!’.

Ook het koninklijk Eise Eisinga Planetarium doet er in samenwerking met Theater De Koornbeurs aan mee. Bij het het Planetarium kan een eigen kompas worden gemaakt.

Kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar hebben gratis toegang op vertoon van hun pake en/of beppe of een andere volwassene.

Daarnaast wordt onder alle kinderen die in de vakantieweek een deelnemend museum bezoeken een Lego-pakket verloot. De kinderen ontvangen tijdens het museumbezoek een kaartje waarop ouders de contactgegevens in kunnen worden gevuld.

Alle deelnemende musea staan op www.museum.frl.