Dorpsbelang: ‘Volop actie in Tzummarum’

TZUMMARUM - ,,Er is volop actie in Tzummarum”, zegt voorzitter Gerben van der Mei van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum naar aanleiding van het item bij de NOS van afgelopen week. Daarin ging het over leefbaarheid in kleine kernen. Tzummarum kwam er daarbij niet al te goed voor weg.

Hoewel het dorp vroeger een stuk meer winkels kende dan nu en net als in andere plaatsen van Friesland ook vanuit Tzummarum hoger opgeleiden richting het westen van het land trekken, ziet Van der Mei volop bloei in het ongeveer 1450 inwoners tellende dorp in de gemeente Franekeradeel. Van der Mei: ,,Het atrium van Nij Bethanië krijgt een upgrad een nieuwe voorgevel en een nieuwe entree. Daarnaast is er in Nij Bethanië opnieuw 24-uurs zorg geïntroduceerd, zijn er aan de Buorren nieuwe huizen gekomen, gaat rond maart de schep de grond in voor de nieuwe school waarin de Tamsmaskoalle en De Schalmei uiteindelijk verder gaan als één school, wordt er volop gepraat over wat te doen met de sporthal nu de exploitant stopt per 1 juni en binnenkort start de reconstructie van de doorgaande weg in Tzummarum. Dan ondergaat het dorp een enorme metamorfose. Tzummarum leeft dus wel degelijk.” Daarnaast is onlangs nog de nieuwe brug over de Tsjummearumer feart officieel geopend. De brug kreeg als naam Hegesyl. Tegelijkertijd met de opening maakte Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum van de gelegenheid gebruik om opnieuw aandacht te vragen voor het ontbreken van een fiets- en wandelpad langs de Hegesylsterwei en Kade. Al jarenlang ijvert Tzummarum er voor om een einde te maken aan de in haar ogen onveilige situatie. Van der Mei: ,,Wij zijn er nog steeds mee bezig om de situatie veiliger te krijgen. Ook zaten we al een aantal malen met gedeputeerde Sietske Poepjes aan tafel. Er zit echter geen schot in. We zijn nu druk met de reconstructie van de inrichting van de Buorren. Die wordt in 2017 uitgevoerd. Daarna gaan we weer bezig met de situatie voor fietsers en wandelaars.” In het item van de NOS werd naast de sluiting van tal van winkels door de jaren heen gewezen op het verdwijnen van de pinautomaat en onder andere sluiting van de supermarkt. Daarnaast kwam ook huizenverkoop aan bod. Zo zouden huizen zeer lang te koop staan. Van der Mei wijst er juist op dat voor niet al te veel geld een huis kan worden gekocht in een mooie omgeving. ,,Op bovendien maar een uurtje rijden van de Randstad en vlakbij andere steden zoals Zwolle. Daarnaast kan er in de huidige winkels gewoon worden gepind. Geld kan eventueel worden opgenomen in het nabijgelegen Franeker. Als je in een winkel vraagt om geld op te nemen, dan kan dat ook. Hoewel er geen supermarkt is, is er wel een rijdende Coop”, wijst Van der Mei op de supermarkt op wielen, die tweemaal per week in Tzummarumstaat. Van der Mei: ,,Sinds de sluiting van het ’t Wapen van Barradeel heeft Tzummarum overigens geen café meer. Ook zijn wij het enige dorp in de gemeente Franekeradeel zonder dorpshuis. Nu de exploitant van de sporthal heeft laten weten te stoppen per 1 juni, willen wij als dorpsbelang er een andere invulling aan proberen te geven. Anders kunnen wij als dorp straks nergens terecht voor binnenactiviteiten en bijeenkomsten. Wij hebben hier al met de gemeente over gesproken. Die hebben gezegd er positief tegenover te staan. Onderzoeks- en adviesbureau Partoer en DBF (een stichting die de leefbaarheid en economie van het platteland in Noord-Nederland stimuleert, red.) bekijken nu samen met de Koninklijke Nederlansche Heidemaatschappij wat de mogelijkheden zijn. Actie genoeg dus in Tzummarum. Dus zeg het maar hoe het gesteld is met de leefbaarheid in ons dorp.” (Tekst Jitze Hooghiemstra)