Piter Bakker: 'Zwembadbezoekers Franeker nu aan zet'

FRANEKER - De gemeenteraad van Franekeradeel is afgelopen donderdag akkoord gegaan om de aflossingsverplichting van Zwembad Bloemketerp aan de gemeente met twee jaar op te schorten.

Daarmee is er een investeringsruimte gecreëerd van 40.000 euro. Voorzitter Piter Bakker van de Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp is blij met het besluit. ,,Het maakt ons leven een stuk gemakkelijker, maar het lost ons probleem niet op.” Bakker gaf na afloop van de raadsvergadering aan niet weer om geld te willen bedelen bij de gemeente. Volgens hem moet een financiële oplossing nu vanuit de Franekers zelf komen. ,,Anders is het openhouden van het zwembad tegen beter weten in.” Ook wethouder Twerda gaf aan van mening te zijn dat als er meer inwoners van Franeker naar zwembad Bloemketerp gaan, een deel van de financiële problemen is opgelost. Wel wilde de FNP nog weten of de toekomst van het zwembad nu veilig is. Dat kon wethouder Twerda niet toezeggen. Wel zei hij erop te vertrouwen dat de Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp er alles aan zal doen om het zwembad goed te laten draaien. Bakker: ,,Wij hoeven op de dit moment geen extra geld van de gemeente. Die vraag was ook niet aan de orde. Voor de exploitatie zou het wel beter zijn als er een structurele bijdrage voor het onderhoud komt, maar daar wil de gemeente niet aan.”