Crowdfundingsactie om Zwembad Bloemketerp te redden

FRANEKER - Hans Nauta uit Hitzum is de crowdfundingsactie Laat ôns swembad niet fersúpe gestart om Zwembad Bloemketerp de helpende hand toe te steken. De aftrap van de ruim twee weken durende actie is vandaag om 19.00 uur bij het zwembad in Franeker.

Bij de start overhandigt voorzitter Rien Venema van de Stichting Ster van de Elf Steden een eerste donatie aan voorzitter Piter Bakker van de Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp. Nauta, raadslid voor de FNP, is de actie op persoonlijke titel buiten zijn partij om gestart. ,,Ik vind het namelijk heel belangrijk dat een stad als Franeker, met zijn ommelanden en ruim twintigduizend inwoners, gebruik kan blijven maken van een zwembad. Het zou dood- en doodzonde zijn, als het zwembad verdwijnt.” Hij wijst daarbij niet alleen op het belang om jeugd te leren zwemmen, maar bijvoorbeeld ook om senioren in de gemeente in staat te stellen om te bewegen en om spotclubs onderdak te bieden. Na de aftrap gaat vervolgens op dinsdag de Facebookpagina Laat ôns swembad niet fersúpe online. Daarop wordt een dringend beroep gedaan om toch vooral te doneren. Dat gebeurt ook via de Facebookpagina van Zwembad Bloemketerp zelf. Ook worden dinsdag ondernemers benaderd om de actie middels posters aan hun etalageraam kenbaar te maken. Verder worden uit de groep ouderen die op maandagmiddag zwemmen vier ambassadeurs gekozen. Zij staan op de zaterdagen 11 en 18 maart bij de Poiesz, de Hema en Albert Heijn met een collectebus. Nauta: ,,Toen de gemeente in 2011 besloot om de stekker uit het zwembad te trekken, zijn er twaalfduizend handtekeningen opgehaald om Bloemketerp open te houden. Op diezelfde mensen doen wij nu een beroep om allen vijf euro te doneren. Dan is het zwembad gered. In 2018 als de nieuwe gemeente Waadhoeke een feit is, opent dat nieuwe deuren en kunnen we weer de boer op. Ik ben nu in elk geval al heel positief.” Piter Bakker, voorzitter van de Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp, zegt in een reactie zeer blij te zijn met de actie en deze enorm te waarderen. ,,Toen Hans Nauta mij benaderde met het verzoek heb ik uiteraard ja gezegd. Temeer omdat de gemeente Franekeradeel aangaf geen extra geld ter beschikking te willen stellen, maar dat de Franekers zelf aan zet zijn.” Wel is de gemeenteraad van Franekeradeel akkoord gegaan om de aflossingsverplichting van het zwembad aan de gemeente met twee jaar op te schorten. Daarmee is er een investeringsruimte gecreëerd van 40.000 euro. Bakker: ,,Het maakt ons leven een stuk gemakkelijker, maar het lost ons probleem niet op.” Net als Nauta zegt Bakker dan ook te hopen dat Franekers en overige inwoners uit de gemeente massaal doneren. ,,We komen nu jaarlijks 20.000 euro tekort. Dat komt neer op ongeveer vijfentwintighonderd tot vijfduizend betalende bezoekers à ongeveer vijf euro. Inclusief leden van sportclubs komen er nu jaarlijks vijfenzeventig tot achtenzeventigduizend betalende bezoekers bij Bloemketerp. Onze begroting is echter gebaseerd op tachtigduizend bezoekers.” Op basis van die begroting kan nu wel dagelijks onderhoud worden gedaan, maar geen groot onderhoud. ,,Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan en dat we om die reden het zwembad noodgedwongen moeten sluiten, hopen wij dan ook dat de inwoners gehoor geven aan de actie.” Doneren kan ook door een eenmalige bijdrage over te maken naar NL98 RABO 0139 2546 92 onder vermelding van Stichting Exploitatie Bloemketerp. (Tekst Jitze Hooghiemstra)