KNKB houdt algemene vergadering in Recreatiecentrum Bloemketerp

FRANEKER - De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) houdt donderdag 16 maart vanaf 19.30 uur haar algemene vergadering. Die is in Recreatiecentrum Bloemketerp in Franeker.

Na de opening en het vaststellen van de notulen van de vergadering van 31 maart, wordt het jaarverslag van 2016 verantwoord, evenals het gevoerde beleid. Vervolgens wordt de begroting voor 2017 vastgesteld. Ook komen er onder andere enkele bestuursbenoemingen aan bod.