Basisscholieren strijden om Franeker Courant wisselbeker bij schoolzwemkampioenschappen

FRANEKER - Het schoolzwemkampioenschap staat weer voor de deur. Dat is ditmaal op zaterdag 4 maart vanaf 17.00 uur en vindt plaats in Zwembad Bloemketerp.

De deelnemende basisscholen zijn: De Bolder, De Kabas, De Steven, De Toermalijn De Opslach en wisselbekerhouder De Korendrager. In totaal doen er achtenveertig kinderen mee. De basisscholen strijden om de felbegeerde Franeker Courant wisselbeker. Met de betrokkenheid van de gemeenten Menameradiel, Franekeradeel en sponsor Albert Heijn Franeker wordt de zwemwedstrijd voor lokale basisscholen ook nu weer gehouden door FZC ’54. Voor dit schoolzwemkampioenschap hebben zich acht scholen aangemeld met één of twee teams. Elk team heeft minimaal één begeleider en bestaat uit zes leerlingen met minimaal een A-diploma, waarvan twee uit de onderbouw (groep drie en vier), twee uit de middenbouw (groep vijf en zes), en twee uit de bovenbouw (groep zeven en acht). Het programma bestaat uit een aantal individuele nummers en twee teamestafettes. Uiteindelijk worden de prestaties van de teamleden bij elkaar opgeteld en wordt één team winnaar. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het regionaal kampioenschap Friesland. Onduidelijk is nog of dat kampioenschap doorgaat, omdat de zwembond KNZB nog geen organisator heeft gevonden. Gaat het wel door, dan plaatsen de drie winnende teams per provincie zich voor het nationale schoolzwemkampioenschap. Dat is de uiteindelijke finale.