Vignet Gezonde School voor OBS ’t Fonnemint

SINT ANNAPAROCHIE - OBS ’t Fonnemint uit Sint Annaparochie krijgt deze woensdag als eerste school in gemeente het Bildt het vignet Gezonde School van de GGD uitgereikt.

De school krijgt het vignet vanwege het sociaal veiligheidsbeleid. Dat wordt uitgevoerd met onder andere rots- en waterlessen in alle groepen. Hiervoor krijgt ’t Fonnemint het deelcertificaat Welbevinden en sociale veiligheid. Rots en water is een concept dat de sociale weerbaarheid vergroot door fysieke trainingen te combineren met gesprekken over de omgang met elkaar ’t Fonnemint viert de uitreiking van het vignet groots. Bijna 220 leerlingen zingen ’s ochtends het zogenaamde rots-en waterlied. Dat is gemaakt door bovenbouwcoör   dinator Sita Miedema. Daarna volgt een actief programma met onder andere een bootcamp voor de groepen vier tot en met acht in en om de school en op sportpark De Waaie. Ook voor de onderbouw zijn er tal van ludieke activiteiten die het samenwerken moeten bevorderen.