Bernard Veerman wil zuivering naam Schatzenburg B.V.

MENAAM - De familie Veerman uit Wjelsryp kocht in 2011 een kavel op toenmalig bungalowpark Schatzenburg in Menaam.

De kinderen van de familie, die niet in de buurt wonen, konden dan in het chalet verblijven als ze op familiebezoek kwamen. De aanschafwaarde was 40.000 euro. Nu, slechts zes jaar later, is de waarde nog maar 11.000 euro. De reden van de daling is volgens Bernard Veerman dat Schatzenburg keer op keer negatief in het nieuws kwam door toedoen van de gemeente Menameradiel. Volkomen ten onrechte volgens Veerman, die samen met Ron van Booma, directeur van Schatzenburg B.V. de feiten boven tafel haalde en de rechtszaak won. ,,Ik wil dat de naam van Schatzenburg B.V. gezuiverd wordt. In het gehele traject vanaf 2012 tot heden ben ik als adviseur betrokken geweest bij deze zaak. Aanvankelijk heb ik aan Ron gevraagd wat er speelde en toen bleek dat het hele verhaal van de gemeente enorm rammelde, ben ik besloten samen met Ron verder te gaan”, zegt Veerman. Het begon in 2013 met een persbericht dat de gemeente stuurde aan onder andere de Leeuwarder Courant en de Telegraaf. De grondwal, door GrondNet B.V. in opdracht van Schatzenburg B.V. aangelegd, zou grond van de klasse ‘niet toepasbaar’ bevatten. ‘Onderzoek vieze geluidswal’ luidde de kop op de Leeuwarder Courant. De Telegraaf maakte er helemaal een sensatieverhaal van, zij begonnen het artikel met ‘Gifgrond in geluidswal Fries vakantiepark’. Veerman: ,,Het zaadje was gezaaid, meteen kelderde de waarde van de kavels. Als je op een verjaardagsfeestje was en Schatzenburg kwam ter sprake, had iedereen het meteen over de ‘gifgrond’. In no time waren de kavels bijna niets meer waard. De naam is systematisch bezoedeld. Het ergste is, dat er helemaal niets aan de hand is. Er is geen sprake van verdachte grond, laat staan gifgrond. Er is door de gemeente Menameradiel bakken vol gemeenschapsgeld over de balk gegooid aan onderzoeken, terwijl de gemeente op voorhand wist wat de uitslag zou zijn. Een zeer kwalijke zaak.”

Gemeenschapsgeld

,,De grond die verkocht is door de gemeente, blijkt uit onderzoeken van gemeenschapsgelden betaald, vervuild te zijn geweest. Dat is destijds verzwegen door de gemeente. De daarop geplaatste geluidswal voldoet aan alle vergunningen. Er is geen vervuilde grond of vervuild grondwater aangetroffen. De gemeente heeft fout op fout gestapeld, het is te gek voor woorden! Het is voor mij uiteraard een persoonlijke pijn maar het treft mij niet alleen, dit treft een dikke tachtig eigenaren. Ik heb vooral onvrede met de onredelijke houding van de gemeente”, zegt Veerman. ,,Het hele recreatiegenot gaat met al deze ellende naar de knoppen, de lol gaat er af.” De gemeente Menameradiel legde GrondNet B.V. en Schatzenburg B.V. een dwangsom op van ieder ruim zes miljoen euro. Geld dat de gemeente kwijt zou zijn als de geluidswal aangepast zou moeten worden. De Raad van State zette een streep door de twee dwangsommen. Bovendien moet de gemeente nu de proceskosten, ruim tweeduizend euro, betalen. Veerman: ,,Allemaal onnodig gemaakte kosten, waar de burger voor op draait. Uiteindelijk hebben we gewonnen als ‘tweemansfractie’, maar zo voelt het niet. Het is niet terecht dat de kaveleigenaren hier zó onder moeten lijden. De gemeente sleepte veel mensen mee in hun val en veroorzaakte veel maatschappelijke onrust. Het is tijd dat er een andere wind gaat waaien, we hopen dat er na de gemeentelijke herindeling een positievere wind zal waaien, dat de naam gezuiverd zal worden en het park eerlijk behandeld zal worden. Dat is waar we samen voor strijden.”

Reactie Menameradiel

Burgemeester Van Mourik van de gemeente Menameradiel reageert verbaasd op het verhaal: ,,De gemeente Menameradiel herkent zich op geen enkele wijze in het beeld dat de heer Veerman geeft en heeft verder niet de behoefte om inhoudelijk op het verhaal te reageren.” (Tekst Suwarda Vis)