Het Bildt herintroduceert lei-iep langs wegen

ZWARTE HAAN - De Stichting Iepenwacht Fryslân heeft samen met de gemeente het Bildt het plan opgepakt om de lei-iep te herintroduceren op het Bildt. Dat gebeurt op woensdag 8 maart vanaf 14.00 uur aan de Nieuwebildtdijk 206.

In totaal worden ruim vijftig iepen geplant. De kosten worden gedragen door de Stichting Iepenwacht Fryslân ondersteund door het Waddenfonds. In de samenwerking bieden de gemeente en de stichting particulieren die wonen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk de mogelijkheid iepen voor hun woning te planten. Er zijn volgens het Bildt ondertussen al tal van aanmeldingen binnengkomen door particulieren. Vroeger stonden lei-iepen veel voor woningen aan de Bildtdijken. In de open ruimtelijke omgeving functioneerden de iepen als bescherming tegen de zon. Veel van de bomen stierven echter aan de iepziekte. Nieuwe kwamen er niet voor in de plaats. De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) is al enkele jaren actief in het (her)planten van iepen in de provincie Friesland. Dat doet de stichting om de iep als soort in de provincie te behouden en vanwege cultuurhistorische redenen.