Raadsvergadering Franekeradeel voor even terug in oude Raadhuis

FRANEKER - De gemeente Franekeradeel heeft donderdag voor het eerst sinds 2002 weer haar raadsvergadering gehouden in het oude Raadhuis.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar zijn de raadsvergaderingen verplaatst naar de hal van het nieuwe gemeentehuis. Dat was een gevolg van invoering van het dualisme. Wethouders zaten vanaf 2002 niet meer in de fracties. Daarom waren er drie extra plekken nodig. Daarnaast kwam er in datzelfde jaar een raadsgriffier. Deze moest ook een plekje hebben. De tafel in de raadszaal van het stadhuis was daar te klein voor. Nu is dat opgelost door de wethouders en de gemeentesecretaris op de plaats van de pers een plekje te geven. Vanwege de verbouw van het huidige gemeentehuis op weg naar Waadhoeke, moeten de politici tijdelijk uitwijken. (Foto's Marcel Teensma)