Uitstel montage gerestaureerde Oosterbrug Harlingen

Zuidoostersingel Harlingen - De montage van de geretaureerde Oosterbrug in Harlingen wordt uitgesteld.

Een belangrijk uitgangspunt bij de restauratie van de brug was namelijk het behoud van zoveel mogelijk origineel materiaal. Gaandeweg de restauratie bleek dat er extra zaken vervangen moeten worden vanwege de veiligheid. Dan vooral aan het bewegingswerk. Die aanpassingen duren langer. Daardoor is er een vertraging ontstaan van zes weken. Aanvankelijk zou de brug begin mei weer gemonteerd worden. Dat wordt nu op zijn vroegst in de eerste twee weken van juni. De Monumentenstichting Harlingen zegt er in samenwerking met de gemeente Harlingen en de (onder)aannemers naar te streven mogelijke overlast tot een minimum te beperken. Op dinsdag 6 december 2016 was de demontage van de Oosterbrug het startsein van een uitgebreide restauratie van de brug en de brughoofden. Deze monumentale brug uit 1908 is gelegen over de Zuidoostersingel en vormt de verbinding tussen het Franekereind en de Franekertrekvaart

Singelbrug

Na de Franekereindsbrug (gerestaureerd in 2016) en de Oosterbrug wordt ook de Singelbrug, eveneens uit 1908, gerestaureerd. De werkzaamheden aan deze brug starten zodra de restauratie van de Oosterbrug is afgerond. De Monumentenstichting Harlingen is medio 2015 opgericht. Eind 2015 kreeg stichting een subsidiebeschikking van de provincie Friesland voor de restauratie van de drie bruggen. Naast deze bruggen is de Monumentenstichting Harlingen ook eigenaar van de Grote Sluis aan de Rommelhaven en de Kleine Sluis aan de Rozengracht.