Gemeentebelangen Franekeradeel en Menaldumadeel maken fusie wereldkundig

Franeker - Gemeentebelangen Franekeradeel en Gemeentebelang Menaldumadeel gaan samen verder onder de naam Gemeentebelangen.

Het fusietraject liep sinds juni, toen de diverse gemeenteraden tot de fusie tot Waadhoeke besloten. Vorig jaar zijn niet alleen de voorbereidingen getroffen voor Gemeentebelangen, maar zijn ook de statuten officieel vastgelegd. ,,Vanaf heden treden wij als één partij naar buiten.” Zowel Gemeentebelangen Franekeradeel, als Gemeentebelangen Menaldumadeel waren de laatste acht jaar de grootste partijen met elk vijf raadsleden en een wethouder. ,,Met Gemeentebelangen willen wij ook een vertegenwoordiging zijn van de plaatselijke bevolking. Ook in het ‘oude’ het Bildt en in Littenseradiel.”

Logo

De G in het logo staat niet alleen voor Gemeentebelangen. Ook zegt de partij daarmee middenin het politieke landschap te willen staan Verder staat de pijl om omhoog voor: sterk, krachtig, ambitieus en groei’. Terwijl de kleur groen een kleur is voor de landbouw en de natuur. De blauwe baan er omheen verwijst naar de kleur van de Waddenzee.