Fonds Cultuurparticipatie verstrekt theaterstuk Bauck! 15.000 euro subsidie

BERLTSUM - Het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) heeft het theaterproject Bauck! een subsidie verstrekt van 15.000 euro. Dat is het hoogst beschikbare bedrag per project.

Het FCP zegt dat het idee achter het theaterstuk, de gezamenlijke participatie van talenten en profs uit de cultuur en de medewerking van veel vrijwilligers heeft tot de subsidieverstrekking. Bauck! van Sybe Joostema gaat over de eerste Friese vrijheidsstrijdster Bauck van Hemmema. Zij werd geboren als Van Popma op Terschelling. Dat was de oud-tante van Grutte Pier. De première is 30 juni in het Hemmemapark in Berltsum. Dat is de plek waar Bauck als vrouw het Hemmemakasteel tot driemaal toe met verve verdedigde. Zie www.bauck.nl.