Donaties actie Laat ôns swembad niet fersúpe stromen binnen

FRANEKER - De actie Laat ôns swembad niet fersúpe die Hans Nauta is gestart om Zwembad Bloemketerp te helpen lijkt aan te slaan. Via Facebook stromen de donaties ondertussen binnen. De aftrap vond maandagavond plaats bij het noodlijdende Franeker zwembad.

Rien Venema, voorzitter van de Stichting Ster van de Elf Steden, deed bij de aftrap een eerste donatie van twintig euro. Hij deed dat onder toeziend oog van onder andere notaris Koelma, voorzitter Piter Bakker van de Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp en tal van zwembadbezoekers en geïnteresseerden. Nauta, raadslid voor de FNP, is de actie gestart op eigen initiatief.  ,,Ik vind het namelijk heel belangrijk dat een stad als Franeker, met zijn ommelanden en ruim twintigduizend inwoners, gebruik kan blijven maken van een zwembad. Het zou dood- en doodzonde zijn, als het zwembad verdwijnt.” De actie zelf zal in heel Franeker zichtbaar zijn. Zo worden vandaag ondernemers benaderd om de actie middels posters aan hun etalageraam kenbaar te maken. Verder zijn uit de groep ouderen die op maandagmiddag zwemmen vier ambassadeurs gekozen. Zij staan op de zaterdagen 11 en 18 maart bij de Poiesz, de Hema en Albert Heijn met een collectebus. Daarnaast wordt de actie niet alleen kenbaar gemaakt via de Facebookpagina Laat ôns swembad niet fersúpe, maar wordt ook via de Facebookpagina van Zwembad Bloemketerp zelf een dringend verzoek gedaan om toch vooral te doneren. Doneren kan ook door een eenmalige bijdrage over te maken naar NL98 RABO 0139 2546 92 onder vermelding van Stichting Exploitatie Bloemketerp. (Foto's Timen Dijkstra)