Sportadviescafé leidt tot cursus over meer vrijwilligers in korte tijd

Sint Annaparochie - In totaal zeventig bestuurders van zesendertig verenigingen uit Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel hebben woensdag het eerste Sportadviescafé voor de toekomstige gemeente Waadhoeke bezocht. Dat vond plaats in Campus Middelsee in Sint Annaparochie.

Tijdens het evenement, gehouden door de buurtsportcoaches uit de drie gemeenten, werden bestuurders rondom vijf thema’s geïnspireerd door workshopleiders. De thema’s die aan bod kwamen waren: meer vrijwilligers in korte tijd, ledenwerving, open club, financiën en sponsoring. Vooral voor de inspiratiesessie meer vrijwilligers in korte tijd was veel animo. Aansluitend op deze inspiratiesessie wordt er 11 mei in Sint Annaparochie of omgeving een cursus gestart. Verder kregen de bestuurders tips en adviezen over de stappen die gezet kunnen worden om meer financiën binnen te krijgen en kon na afloop worden nagepraat met de aanwezige buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers, wethouders en andere deelnemers.