Jaarlijks overlijden ongeveer 800 Friezen voortijdig aan gevolgen rookgedrag

FRANEKER - Onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van Trimbos Instituut, wijst uit dat nog steeds één op de vier Nederlanders rookt.

Jaarlijks overlijden in Nederland maar liefst 20.000 mensen voortijdig aan de gevolgen van rookgedrag. Dat betreft naar schatting 800 Friezen. Ondanks de inspanningen op het gebied van rookpreventie beginnen nog steeds ongeveer 1.600 jongeren per jaar in Friesland met roken. In Nederland zijn dat ongeveer 40.000. In 2015 rookte circa 8,6% van de zwangeren dagelijks tijdens de zwangerschap. Verder blijkt uit onderzoek dat een roker gemiddeld minimaal 8 jaar korter leeft dan een niet-roker. Naast een sterk verhoogde kans op longkanker is er ook vaak een verband met hart- en vaatziekten, met andere vormen van kanker en met COPD (een chronische longziekte). Ondanks dat er afgelopen jaren veel gedaan is aan rookpreventie dient er toch nog het nodige te gebeuren. Waarom rookpreventie? Bert Soenveld, functionaris gezondheidsbevordering van GGD Fryslân: ,,In de jaren '70 lag het percentage rokers in Nederland op 80%. Dat is nu gedaald naar 23%. Echter, dat betekent dat nog steeds circa één op de vier Nederlanders (ook Friezen) rookt met de nodige gezondheidsproblemen die daar achterweg komen. Onder laagopgeleide zwangeren rookte in 2015 maar liefst 25% dagelijks tijdens de zwangerschap. Mede daarom is landelijk de beweging ‘De Rookvrije Generatie’ ontwikkeld. Bedoeld om kinderen niet te confronteren met tabaksrook en rookgedrag. Het voorkómen van roken en meeroken is belangrijk. Iedereen kan meehelpen aan deze rookvrije generatie: particulieren, lokale en landelijke organisaties, bedrijven en overheden. Dat kan door de eigen organisatie, sportclub, school of de speeltuin in de buurt rookvrij te maken.” Samenhang roken, alcohol, hasj en wiet Roken hangt ook sterk samen met het gebruik van andere genotmiddelen. Onder de jongeren tot 18 jaar vindt onder de rokers meer alcoholgebruik plaats dan onder niet-rokers en andersom. Onder de alcohol drinkende jongeren wordt er meer gerookt dan onder de jongeren die geen alcohol drinken. Dat geldt ook voor het gebruik van hasj en wiet. Er zijn aanwijzingen dat roken de weg baant voor het gebruik van andere genotmiddelen. Daarom is het belangrijk dat we aandacht voor rookpreventie blijven houden. Niet alleen vanuit GGD, maar ook vanuit andere organisaties. Hulp en advies bij stoppen met roken GGD Fryslân kan advies en hulp bieden bij mensen die willen stoppen met roken. Zo start de GGD ieder jaar de campagne Stoptober. Rokers kunnen zich vanaf september via de website www.stoptober.nl opgeven, waarbij de roker een periode van een maand (oktober) niet rookt en daarbij professioneel begeleid wordt. Lukt het om de periode van een maand niet te roken, dan is dat een signaal dat het stoppen met roken uiteindelijk moet lukken. In 2016 deden circa 3.200 Friezen mee aan Stoptober. Iemand die binnenkort wil stoppen met roken kan ook nu al bij GGD Fryslân terecht. De GGD organiseert samen met Steunpunt stoppen met roken Fryslân zowel individuele als ook groepsgewijze vormen van begeleiding bij stoppen met roken. Zie: www.stoppenmetrokeninfryslan.nl. Over GGD GGD Fryslân, als onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân, is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkómen van gezondheidsproblemen bij de Friese burger. Zij richt zich onder andere op infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en milieu-advies. Daarnaast informeert en adviseert GGD Fryslân de gemeenten over de gezondheid van de Friese burger. GGD Fryslân werkt klantgericht, lokaal en dichtbij de mensen. Dat doet de GGD vanuit drie regio’s, een team beleid en de afdeling Centrale Dienst en Ondersteuning (CDO).