Vrouwenkoor Multi Vocaal zoekt accordeonist

Franeker - Vrouwenkoor Multi Vocaal uit Franeker is op zoek naar een nieuwe accordeonist.

Het uit vijfentwintig leden bestaande koor treedt regelmatig op onder leiding van een dirigente. Dat gebeurt nu zonder muzikale begeleiding. Daarom wordt een accordeonist gezocht die het koor bij optredens en het oefenen wil begeleiden. Reacties via Pietie Wiersma: 0517393681 of pietiewiersma@gmail.com.