Aannemer DVJ Infra en Milieu verwijdert Saakstra’s Brêge

FRANEKER - Saakstra’s Brêge wordt vandaag ontmanteld door aannemer DVJ Infra en Milieu uit Joure. De werkzaamheden kenden een onderbreking in de laatste week van 2016 en de eerste week van 2017. Gisteren is het werk hervat.

Wel bleek bij het werk dat de tekening niet geheel overeenkwam met wat de aannemer aantrof bij het contragewicht van de brug. Daardoor is er enige vertraging ontstaan. De nieuwe brug wordt opgeleverd voor het nieuwe vaarseizoen. Dat is uiterlijk 1 april 2017. De brug is de laatste een in de reeks die vernieuwd wordt binnen het project Franeker Waddenpoort. Ook wordt het noordelijk deel van het Oud Kaatsveld heringericht. Daarbij wordt de riolering vervangen. Als de nieuwe Saakstra’s Brêge gereed is, gaat het Stationsplein op de schop.

Omleidingen

Vanwege de werkzaamheden gelden er sinds 5 december verkeersomleidingen. Bij de omleiding geldt dat de Leeuwarderweg ter hoogte van de Saakstra’s Brêge wordt afgesloten. Verkeer richting het centrum wordt omgeleid via de Burgemeester J. Dijkstraweg. Het parkeerterrein aan de Leeuwarderweg blijft bereikbaar. Verder wordt het Oud Kaatsveld ter hoogte van de Oosterpoortsbrug afgesloten. Verkeer richting Tzum/Winsum wordt bij de rotonde Burgemeester J. Dijkstraweg/Leeuwarderweg omgeleid over de rondweg. Dit gebeurt ook wanneer bestuurders vanaf de A31 Franeker binnenkomen. Doorgaand verkeer vanaf Winsum wordt bij de rotonde van de Burgemeester J. Dijkstraweg/Welsrijperweg omgeleid. Fietsers richting de Leeuwarderweg/Dronryp worden vanaf het Oud Kaatsveld omgeleid via de Turfkade en de houten fietsbrug. Fietsers vanaf de Leeuwarderweg richting het centrum of de Stationsbrug worden nabij de Saakstra’s Brêge in omgekeerde volgorde omgeleid.

Bangabuurt

De bewoners van de Bangabuurt moeten eveneens rekening houden met maatregelen. Zo wordt voor een aantal straten tijdelijk éénrichtingsverkeer geïntroduceerd. Dat wordt volgens de gemeente Franekeradeel gedaan om de verkeersstromen zoveel mogelijk te beperken en gevaarlijke situaties te voorkomen. De Van Ghemmenichstraat, de Osingastraat, de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en een deel van de Dr. Jelle Bangastraat wordt éénrichtingsverkeer. Ook moeten de bewoners van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan er rekening mee houden dat de containers van Omrin tijdens de bouwperiode aan de zijde van de groenstrook (waterzijde) dienen te worden geplaatst. De borden die de verkeersomleidingen en verkeersmaatregelen aangeven, zijn al geplaatst. (Foto's Marcel Teensma)