Forse investeringen in gemeente Menameradiel

MENAAM - De gemeente Menameradiel zegt in 2016 aanzienlijk te hebben geïnvesteerd in woonomgeving en infrastructuur.

Voor dit jaar staat eveneens het nodige op de agenda. Zo krijgen de MFA’s in Wier en Berltsum is in totaal 1,2 miljoen euro aan subsidies en leningen voor ingrijpende verbeteringen. In deze dorpen wordt nu geprobeerd het totaalplaatje rond te maken. Naar verwachting wordt in Wier binnenkort met de uitvoering begonnen.

Verder zegt de gemeente Menameradiel dat er al grote stappen zijn gezet in de realisatie van een brede school in Bitgummole. Daarmee is een investering gemoeid van ruim twee miljoen euro.

Schol en dorpshuizen

In 2016 zijn onder andere op het gebied van scholenbouw en dorpshuizen verschillende initiatieven ondersteund. Daarnaast is werk uitgevoerd aan: gebouwen, groen, kunstwerken, reconstructies, rioleringen, verkeer, verlichting en wegen. Het meeste geld stak de gemeente in de rioleringen, ruim één miljoen euro. Vooral in Berltsum-zuid is op dat vlak flink geïnvesteerd. Ook is samen met de provincie Friesland geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling bij Deinum, Marsum, Boksum en Ritsumasyl.